El-installationer

Vi behöver alla säkra och rätt utförda el-installationer.

Vet du till exempel att jorfelsbrytare kan rädda ditt liv? Har du tänkt på vad som händer i en el-central efter några års drift? Vet du att en elledning i drift vibrerar? Vet du att dessa vibrationer kan orsaka glapp i anslutningarna? Dessa glapp orsakar i sin tur hög temperatur i kablarna, ibland så hög temperatur att det tar eld. För att förebygga detta, låt oss installera en jordfelsbrytare och samtidigt kontrollera er el-anläggning.

Se våra referenser!